Hızlı Erişim

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakültemizde Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atık Pil Toplama Kutuları Yerleştirildi

Fakültemizde "Sıfır Atık Projesi" Kapsamında Atık Pil Toplama Kutuları Yerleştirildi

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere “Atık Pil" denir.
 
Bu kapsamda fakültemizde bitmiş ve kullanılamayacak durumda olan pillerin depolanması ve atık dönüşümünün sağlanabilmesi için İstanbul'daki Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği ile iletişime geçildi. Fakültemizin çeşitli noktalarına kırmızı renkte atık pil toplama kutuları konuldu. 
Lütfen atık pillerimizi çöpe değil bu kutulara atalım. Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için sıfır atık bırakalım.
 
   

Eklenme Tarihi : 28-11-2019 10:52:35