Hızlı Erişim

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Radyasyon Güvenliği Komitesi

Bu komite; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve diğer ilgili kuruluşların yayımlamış olduğu radyasyondan korunmaya ilişkin mevzuatı inceleyerek yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hususları yürürlüğe koymak üzere ayrıntısıyla planlar; tanı, tedavi ve araştırma amaçlarıyla radyasyonla çalışılan her bölüm için bir organizasyon şeması oluşturarak uygulanmasını sağlar.

 

Dekan Yrd. :-
Fakülte Sekreteri : Şakir DURGUN 
Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Elif SADIK
Radyoloji Teknikeri : Emrullah BAĞBUDAR

Ekleme tarihi: 03-12-2018 10:18:54