Hızlı Erişim

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon

Ordu Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nin vizyonu, Atatürk ilkelerinin ışığında, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetleri ile geleceği şekillendiren, öğrenci, çalışan ve hasta haklarına saygılı, akademik ve idari paydaşları ile etkili bir iletişim içinde olan, ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapan, yeterli teknolojik ve akademik alt yapıya sahip, etik değerlere yönlendirilen rekabetçi bir anlayış ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir dünya üniversitesi olmaktır.

 

Misyon

v  Araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, etik değerleri benimseyen, doğaya duyarlı, yerelden kopmadan evrensel gelişime açık olan, bilimsel ve sosyokültürel gelişimini tamamlamış, mesleki ve sosyal açıdan yetkin, özgüveni olan ve sorumluluklarını bilerek başarıyla yerine getirebilecek, üstün nitelikli ve geniş ufuklu akademisyenler ve diş hekimleri yetiştirmek

v  Çok boyutlu kalite standartları ile koruyucu uygulamaların ön planda olduğu yüksek nitelikli ve modern diş hekimliğindeki gelişmelerin gerisinde kalmayan ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak.

v  Bilime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı mümkün kılacak altyapı gereklerini yerine getirerek, kamu yararını gözeten bulunduğu kentin ve ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler üretmek

v  Yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen ve öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Değerler

Ordu Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla aşağıdaki ilke ve değerlere bağlıdır.

v “öncelikle zarar vermeme” ilkesini benimseyen,

v  Eğitimde, akademik ve idari platformlarda mükemmeliyetçilik,

v  Güvenilirlik,  dürüstlük, şeffaflık ve tarafsızlık,

v  Bilimsel gelişimlere açıklık ve üretkenlik,

v  Öğrenci odaklılık,

v  Yönetimde ve akademik alanlarda demokratiklik ve katılımcılık,

v  Her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliği konusunda duyarlık,

v  Bilginin ve bilimin evrenselliğine inanan,

v  Etik değerlere sahip çıkan,

v  Liyakat esaslı,

v  Toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı, sosyal sorumluluğu önemseyen,

v  İnsana saygılı,

v  Çözüm Odaklılık,

v  Kurum aidiyetine sahip olmak,

v  Hizmet standartlarına uyma,

v  Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 13-04-2021 11:15:13