DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Gömülü Yirmi Yaş Dişleri
Gömülü Diş Nedir?
Sürme zamanı tamamlandığı halde diş dizisinde yerini alamamış, tamamen ya da kısmen yumuşak doku altında veya kemik içinde kalmış olan dişler “Gömülü Diş” olarak tanımlanmaktadır.
 

Yirmi yaş dişleri neden gömülü kalır?

Yirmi yaş dişleri, diş dizisinde yerlerini en son almaları sebebiyle çok sık gömülü kalmaktadırlar. Bunun nedenleri arasında; boyutlarının büyük olması ve bu sebeple çene kemiğinde yer bulamamaları, dentisyon ve erüpsiyon anomalileri, sürme esnasında kat ettikleri mesafe ve sürme yönünün diğer dişlerden farklı olması sayılabilir.
 
 

Hangi durumlarda yirmiyaş dişlerinin çekimi gerekir?

Bölgesel enfeksiyon, sürmemiş dişte çürük gelişimi, kist veya tümör oluşumu, komşu dişte rezorbsiyon oluşumu, çene ve yüz bölgesinde tarif edilemeyen ağrı bulunması, protetik ve ortodontik nedenler gömülü dişlerin çekimini gerektiren durumlar olarak sayılabilir.
 

Operasyon nasıldır? Sonrasında ne gibi problemler yaşanır?

Gömülü yirmi yaş dişlerinin çekimi oral cerrahide en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Gömülü bir diş çekimi, doğru karar ve teknik beceri gerektiren cerrahi bir işlemdir. lokal anestezi ile hastanın yatışına gerek olmadan yapılan bir işlemdir. hasta isteğine göre sedasyon yada genel anestezide tercih edilebilir. Operasyon sonrasında iyileşme döneminde genellikle ağrı, şişlik, ağız açmada kısıtlılık, konuşma ve yemek yeme güçlüğü gibi rahatsızlıklar oluşmakta ve bu nedenle hastanın evde istirahat etmesi sıklıkla uygun görülmektedir. Operasyon sonrasında oluşan bu problemler kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte operasyonun niteliği, süresi, gibi birçok faktörden de etkilenmektedir.
 

Ekleme tarihi: 03-12-2018 08:23:36